Instruktażowe i szkoleniowe

Home / Oferta / Animacje / Instruktażowe i szkoleniowe

Przeprowadzenie krok po kroku pracowników firmy przez nowy system, wprowadzenie w zmienione zasady działania czy implementacja programu informatycznego może przybrać formę atrakcyjnej animacji o charakterze instruktażowym, która wizualizuje i odpowiednio przygotuje pracowników do prawidłowego funkcjonowania z nowymi narzędziami.

Odpowiednio przeprowadzoną syntezę informacji oraz przekazanie najważniejszych danych w formie tabel, wykresów i statystyk można doskonale uzupełnić poprzez wideo. Nagrany komentarz prezesa czy managera zwizualizują animowane plansze i napisy, a ciekawy montaż uatrakcyjni przekaz.

W wielu firmach o złożonych strukturach formą komunikacji pracowników z różnych działów jest intranet. Coraz więcej z nich ma intranet o rozbudowanej formie, gdzie istnieje możliwość dodawania również materiałów wideo. Filmy w intranecie mogą być tworzone w formie wywiadów z prezesem lub dyrektorami działów, w których można przedstawić podsumowanie działań, odniesione sukcesy i inne informacje, które firma chce zakomunikować swoim pracownikom, mogą też być przedstawione w formie ciekawych animacji.

Interaktywne platformy e-learningowe mogą stać się jeszcze bardziej efektywne, jeśli pojawią się nich materiały wideo i animowane infografiki. Forma filmu dzięki swej atrakcyjności zwiększy zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i zapewni komfort pracownikom.

Przygotowanie szkolenia to wieloetapowy proces, który wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i nakładów finansowych. O wiele wygodniejszym i ciekawszym rozwiązaniem jest stworzenie animacji szkoleniowej. Szkolenie w formie video pozwala na przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób, a ponadto daje możliwość zapoznania się z materiałami w dowolnym miejscu i czasie, nie ograniczając liczby uczestników.

Są idealnym uzupełnieniem działań promocyjnych. Ten rodzaj video pozwala oglądającym na zapoznanie się ze specyfiką oferowanych usług. Ideą jest podkreślenie atutów produktu, osiągnięć oraz innowacyjności. Za pomocą krótkiej prezentacji produktowej w formie animacji, można nie tylko opisać zastosowanie produktu, lecz także przede wszystkim pokazać jego działanie i korzyści z tym związane.