Loading...

Animacje

Home / Animacje

Realizacja animacji w 5 krokach

Burza mózgów

Pracę nad animacją rozpoczynamy od zebrania niezbędnych informacji, które pomogą nam w dopasowaniu się do Państwa oczekiwań.

Oferta

Następnym krokiem jest przygotowanie przez nas oferty – przedstawienie pomysłu na animację wraz z referencjami oraz wstępnym budżetem.

Preprodukcja

Przedstawienie koncepcji artystycznej oraz scenariusza. Uzgodnienie harmonogramu pracy oraz ostatecznego budżetu. Zachęcamy do stworzenia storyboardu oraz animatiku, który na tym etapie pozwoli Państwu na zwizualizowanie naszego wspólnego pomysłu – opcjonalne.

Produkcja

Przesłanie pierwszego 5-10 sekundowego fragmentu animacji bądź kluczowych elementów. Dopasowanie lektora oraz muzyki – w niektórych przypadkach polecamy wybór na wcześniejszym etapie co pozwoli nam tworzeniu animacji bezpośrednio pod muzykę i/lub lektora dzięki temu skracamy czas produkcyjny.

Animacja

Na tym etapie dostarczamy pierwszą wersję animacji, wprowadzamy ewentualne uwagi oraz poprawki. Następnie dostarczamy finalną wersję, od tej pory mogą Państwo cieszyć się niepowtarzalnym produktem.