Animacje

Home / Animacje

Tworzymy projekty, które wykraczają poza utarte formy reklamy. Przygotowujemy animacje osadzone w przestrzeni 2D oraz 3D – w zależności od indywidualnych preferencji naszych Klientów. Ustalmy z nimi przed przystąpieniem do prac scenariusz nagrania, zwracając uwagę na fabułę, charakter informacyjny oraz budowanie emocji. Wykorzystując trendy w marketingu i brandingu oraz nowoczesne technologie i techniki komputerowe, przygotowujemy angażujące zainteresowanie widza animacje. Mogą one być czołówką programu telewizyjnego, reklamą produktu, promocją marki, a nawet instruktażem.

W zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów stosujemy odmienne techniki, inny rodzaj narracji, odmienne fabuły. Dbamy o dobór odpowiednich środków przekazu, by cała koncepcja miała spójny charakter i odpowiadała profilowi przedsiębiorstwa.

Realizacja animacji w 5 krokach

Burza mózgów

Pracę nad animacją rozpoczynamy od zebrania niezbędnych informacji, które pomogą nam w dopasowaniu się do Państwa oczekiwań.

Oferta

Następnym krokiem jest przygotowanie przez nas oferty – przedstawienie pomysłu na animację wraz z referencjami oraz wstępnym budżetem.

Preprodukcja

Przedstawienie koncepcji artystycznej oraz scenariusza. Uzgodnienie harmonogramu pracy oraz ostatecznego budżetu. Zachęcamy do stworzenia storyboardu oraz animatiku, który na tym etapie pozwoli Państwu na zwizualizowanie naszego wspólnego pomysłu – opcjonalne.

Produkcja

Przesłanie pierwszego 5-10 sekundowego fragmentu animacji bądź kluczowych elementów. Dopasowanie lektora oraz muzyki – w niektórych przypadkach polecamy wybór na wcześniejszym etapie co pozwoli nam tworzeniu animacji bezpośrednio pod muzykę i/lub lektora dzięki temu skracamy czas produkcyjny.

Animacja

Na tym etapie dostarczamy pierwszą wersję animacji, wprowadzamy ewentualne uwagi oraz poprawki. Następnie dostarczamy finalną wersję, od tej pory mogą Państwo cieszyć się niepowtarzalnym produktem.