Skip links

Produkcja wideo na potrzeby akcji promocyjnej

W październiku 2016 r. Fundacja DKMS zgłosiła się do nas z zapytaniem o filmową realizację materiałów na konferencję organizowaną z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku Kostnego. Zapoznawszy się z planem wydarzenia oraz oczekiwaniami Klienta, zaproponowaliśmy produkcję dwóch zupełnie różnych materiałów: filmu dokumentalnego z udziałem dawców szpiku zrekrutowanych przez fundację, mającego na celu wprawienie uczestników wydarzenia w refleksyjny nastrój oraz humorystycznego filmu pozostawiającego ich w dobrym nastroju po zakończeniu konferencji – sondy z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym odpowiadające na pytania związane z tematyką dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych. Obydwa pomysły spotkały się z entuzjazmem Klienta, podobnie jak produkcja wideoreportażu z wydarzenia, stanowiącego pamiątkę dla jego uczestników oraz materiał promujący jego przyszłe edycje.